Baner URK
O zespole

Zespół Radców Prawnych zapewnia obsługę prawną Uczelni i jej organów udzielając pomocy prawnej, w formie porad, konsultacji i opinii prawnych oraz zapewnia zastępstwo prawne i procesowe.

Radcowie prawni tworzą zespół, zajmując samodzielne stanowiska bezpośrednio podległe Rektorowi, który jednemu z nich powierza koordynację pomocy prawnej w Uczelni. Zadania i sposób wykonywania zawodu radcy prawnego w ramach stosunku pracy określa Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 10 z 2010 r., poz. 65 z późn. zm.).

Do zadań radców prawnych należy:

  • udzielanie pomocy prawnej przy opracowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych;
  • występowanie w charakterze pełnomocników procesowych Uczelni w postępowaniu sądowym i sądowo-administracyjnym;
  • wydawanie opinii prawnych, udzielanie porad, konsultacji oraz informacji prawnych kierownictwu Uczelni i jej jednostkom organizacyjnym;
  • reprezentowanie Uczelni przed organami administracji publicznej w sprawach spornych;

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie